TBD Ads
Zenit Liverpool

Zenit

Liverpool

00:00

Thứ 6, 15/02/2013 UEFA Europa League ➔ Vòng 1:32

Trận đấu/Sự kiện đã kết thúc


Bình luận về trận Zenit vs. Liverpool

Đăng nhập hoặc Đăng ký để tham gia thảo luận.

Dữ liệu được gửi vào hệ thống quá nhanh. Để tiếp tục bạn phải nhập captcha bên dưới.

TBD Ads
TBD Ads