• Manchester United
 • Manchester City
 • Liverpool
 • Chelsea
 • Arsenal
 • Real Madrid
 • Barcelona
 • Atlético Madrid
 • Milan
 • Juventus
 • Internazionale
 • Borussia Dortmund
 • Bayern München
 • PSG

V.League 1 (V-League)

arrow_forward Top Các Cầu Thủ Ghi Bàn V.League 1 (V-League) 2017
# Tên Đội bóng g p p
1 Nguyễn Anh Đức Binh Duong 8 0 6
2 Uche Iheruome FLC Thanh Hoa 7 0 5
3 C. Amougou Can Tho 7 0 5
4 Hoàng Vũ Samson Ha Noi 7 0 3
5 Errol Stevens Hai Phong 7 0 6
6 Sadio Diao Sanna Khanh Hoa 6 0 3
7 Shackiel Henry Song Lam Nghe An 6 0 4
8 V. Ormazábal Hồ Chí Minh 6 3 3
9 Vũ Minh Tuấn Than Quang Ninh 6 1 3
10 Patrick Sai Gon 5 0 4
11 Patiyo Tambwe Than Quang Ninh 5 0 3
12 Claudecir Quang Nam 4 0 3
13 R. Dyachenko Hồ Chí Minh 4 0 2
14 Nguyễn Công Phượng Hoang Anh Gia Lai 4 0 2
15 Nguyễn Quang Hải Ha Noi 4 0 3
16 Nguyễn Hoàng Quốc Chí Sanna Khanh Hoa 4 0 2
17 Nguyen Trung Dai Duong Quang Nam 4 0 3
18 Álvaro Silva Ha Noi 4 0 2
19 Vũ Văn Thanh Hoang Anh Gia Lai 4 0 2
20 Ashkanov Apollon Long An 3 0 3
21 Châu Ngọc Quang Hoang Anh Gia Lai 3 0 2
22 S. Emmanuel Binh Duong 3 0 0
23 A. Fagan Hai Phong 3 0 1
24 Hà Minh Tuấn Quang Nam 3 0 2
25 Hà Đức Chinh Da Nang 3 0 2
26 Hồ Khắc Ngọc Song Lam Nghe An 3 0 1
27 Hoàng Văn Bình FLC Thanh Hoa 3 0 2
28 Henry Kisekka Can Tho 3 0 2
29 G. Oseni Long An 3 0 2
30 Đinh Thanh Trung Quang Nam 3 0 1
31 E. Brítez Da Nang 2 0 1
32 Maxwell Eyerakpo Binh Duong 2 0 1
33 P. Faye FLC Thanh Hoa 2 0 2
34 Marcelo Fernandes Sai Gon 2 0 1
35 Lâm Ti Phông Sanna Khanh Hoa 2 0 1
36 Lê Duy Thanh Sanna Khanh Hoa 2 0 2
37 Lê Văn Thắng FLC Thanh Hoa 2 0 2
38 Lê Quốc Phương FLC Thanh Hoa 2 0 1
39 Lê Thế Cường Song Lam Nghe An 2 0 1
40 Ngân Văn Đại Sai Gon 2 0 1
41 Nguyễn Vũ Phong Da Nang 2 0 2
42 Nguyễn Văn Quyết Ha Noi 2 1 1
43 Nguyễn Xuân Dương Sai Gon 2 0 0
44 Nguyễn Thanh Hải Da Nang 2 0 2
45 Nguyễn Hải Huy Than Quang Ninh 2 0 2
46 Nguyễn Tài Lộc Long An 2 0 1
47 Nguyễn Vũ Hoàng Dương Hai Phong 2 0 1
48 Phạm Thành Lương Ha Noi 2 0 1
49 Phạm Nguyên Sa Than Quang Ninh 2 0 2
50 Phan Thanh Hưng Quang Nam 2 0 1
51 Thiago Papel Quang Nam 2 0 1
52 Trần Phi Sơn Song Lam Nghe An 2 1 2
53 Chaher Zarour Sanna Khanh Hoa 2 0 1
54 Đặng Anh Tuấn Da Nang 2 0 1
55 Mít A Da Nang 1 0 0
56 Issifu Ansah Hai Phong 1 0 0
57 Bùi Văn Hiếu Than Quang Ninh 1 0 0
58 Bùi Trần Tuấn Anh 1 0 0
59 Doãn Ngọc Tân Hai Phong 1 0 0
60 Giang Trần Quách Tân Than Quang Ninh 1 0 0
61 Hà Vũ Em Long An 1 0 1
62 Hồ Ngọc Thắng Da Nang 1 0 1
63 Hồ Tuấn Tài Song Lam Nghe An 1 0 1
64 Hoàng Danh Ngọc Long An 1 0 1
65 Hoàng Minh Tâm Da Nang 1 0 1
66 Masaaki Ideguchi Hoang Anh Gia Lai 1 0 1
67 Lâm Anh Quang Da Nang 1 0 0
68 Dugary Ndabashinze Binh Duong 1 0 1
69 Nghiêm Xuân Tú Than Quang Ninh 1 0 0
70 Nguyễn Quang Tình Can Tho 1 0 1
71 Nguyễn Ngọc Duy Sai Gon 1 0 1
72 Nguyễn Tấn Điền Sanna Khanh Hoa 1 0 1
73 Nguyễn Hữu Phúc Da Nang 1 0 1
74 Nguyễn Tiến Duy Sai Gon 1 0 0
75 Nguyễn Văn Quân Can Tho 1 0 0
76 Nguyễn Xuân Nam Sai Gon 1 0 1
77 Nguyễn Thành Chung Ha Noi 1 0 1
78 Nguyễn Văn Ngọ Sai Gon 1 0 1
79 Nguyễn Tuấn Anh Hồ Chí Minh 1 0 0
80 Nguyễn Phong Hồng Duy Hoang Anh Gia Lai 1 0 0
81 Michael Olaha Song Lam Nghe An 1 0 1
82 Phạm Hoàng Lâm Long An 1 0 1
83 Phan Đình Thắng Quang Nam 1 0 0
84 Phan Đức Lễ Da Nang 1 0 0
85 Phan Văn Đức Song Lam Nghe An 1 0 1
86 Trần Chí Công Can Tho 1 0 0
87 Trần Thanh Long Can Tho 1 0 1
88 Trần Thanh Bình Hồ Chí Minh 1 0 1
89 Trần Hoàng Phương Hồ Chí Minh 1 0 1
90 Trần Hữu Đông Triều Hoang Anh Gia Lai 1 0 1
91 Trần Vũ Phương Tâm Long An 1 0 1
92 Trương Đình Luật Hồ Chí Minh 1 0 1
93 Trương Văn Thái Quý Ha Noi 1 0 0
94 Đặng Khánh Lâm Hai Phong 1 0 0
95 Đào Nhật Minh Than Quang Ninh 1 0 0
96 Đinh Tiến Thành FLC Thanh Hoa 1 0 1
97 Đỗ Thanh Sang Hồ Chí Minh 1 0 1
98 Đỗ Văn Thuận Sai Gon 1 0 0
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín X
M88 X