HOÀN TRẢ MỚI ĐẶC BIỆT!

Cược càng nhiều, hoàn trả càng cao!

Cách nhận thưởng:

 1. Đăng ký nhận hoàn trả.

 2. Đăng nhập vào tài khoản 138 của quý khách.

 3. Vào mục "Chuyển Vào", chọn hoàn trả quý khách muốn nhận và bấm "Đăng Ký" để nhận khuyến mãi.

 4. Lịch đăng ký nhận hoàn trả của THỂ THAO và CASINO: Từ 11:00 AM Thứ 2 - 10:59 AM Thứ 2 tuần tiếp theo (GMT +7). Lịch đăng ký nhận hoàn trả của SLOT: Từ 11:00 AM Chủ Nhật -10:59 AM Chủ Nhật tuần tiếp theo (GMT +7).

 5. Tiền hoàn trả của tất cả các sản phẩm sẽ được cộng vào tài khoản của quý khách vào: Mỗi thứ 3 hàng tuần.

 6. Vui lòng tham khảo mức hoàn trả tương ứng bên dưới:

HOÀN TRẢ THỂ THAO HÀNG TUẦN

Tổng cược tích lũy (Đồng) Hoàn trả Thưởng tối đa Từ 12.000.000 - 60.000.000 0,19%

Không giới hạn Từ 60.000.001 - 600.000.000 0,28% Từ 600.000.001 trở lên 0,38%

HOÀN TRẢ CASINO HÀNG TUẦN

Tổng cược tích lũy (Đồng) Hoàn trả Thưởng tối đa Từ 6.000.000 - 60.000.000 0,38%

50 Triệu Từ 60.000.001 - 600.000.000 0,48% Từ 600.000.001 - 3.000.000.000 0,58% Từ 3.000.000.001 - 6.000.000.000 0,68% Từ 6.000.000.001 trở lên 0,78%

HOÀN TRẢ SLOT HÀNG TUẦN

Tổng cược tích lũy (Đồng) Hoàn trả Thưởng tối đa Từ 6.000.000 - 3.000.000.000 0,48%

50 Triệu Từ 3.000.000.001 - 6.000.000.000 0,68% Từ 6.000.000.001 trở lên 0,8%

Điều kiện và Điều khoản riêng:

 1. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ ngày 30/01/2017 đến khi có thông báo mới (GMT+7).

 2. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên của 138.com chơi trên máy tính và di động.

 3. Khuyến mãi này không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nào khác.

 4. Để rút tiền thành viên cần cược lại gấp x1 lần số tiền hoàn trả tương ứng. Nếu thành viên không đạt được điều kiện rút tiền trong 100 ngày kể từ ngày tiền hoàn trả được cập nhật, tiền hoàn trả và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị hủy bỏ.

 5. Điều Khoản và Điều Kiện Chung cùng Điều khoản & Điều kiện chung của khuyến mãi tại 138.com được áp dụng. http://www.138gd.info/vi-vn/login/logon/272140