• Manchester United
 • Manchester City
 • Liverpool
 • Chelsea
 • Arsenal
 • Real Madrid
 • Barcelona
 • Atlético Madrid
 • Milan
 • Juventus
 • Internazionale
 • Borussia Dortmund
 • Bayern München
 • PSG

Lịch Thi Đấu Bóng Đá Trong Tuần Này

Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 9 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 13 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 14 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 4 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 7 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 6 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 5 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 4 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 5 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 10 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 4 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 6 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 15 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 7 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 6 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 7 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 14 trận
Club Friendlies 8 trận
Club Friendlies 14 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 26 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 5 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
V.League 1 5 trận
Club Friendlies 4 trận
Club Friendlies 1 trận
V.League 1 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 4 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 5 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 3 trận
Club Friendlies 26 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 7 trận
Club Friendlies 1 trận
Club Friendlies 2 trận
Club Friendlies 1 trận

history Kết quả các trận đấu

Seattle Sounders
1-3
Borussia Dortmund
Club Friendlies (Giao Hữu CLB) - 18/07/2019
Dynamo Dresden
1-6
PSG
Club Friendlies (Giao Hữu CLB) - 17/07/2019
X