W88
 • Manchester United
 • Manchester City
 • Liverpool
 • Chelsea
 • Arsenal
 • Real Madrid
 • Barcelona
 • Atlético Madrid
 • Milan
 • Juventus
 • Internazionale
 • Borussia Dortmund
 • Bayern München
 • PSG

Hồ Văn Thuận

arrow_forward Hồ Sơ
Văn Thuận
Tên Văn Thuận
Họ Hồ
Quốc tịch Vietnam
Ngày sinh 14/07/1985
Tuổi 33
Nơi sinh Vietnam
Vị trí thi đấu Midfielder
M88 X