W88 Tỷ Lệ Cá Cược Bóng Đá
 • Manchester United
 • Manchester City
 • Liverpool
 • Chelsea
 • Arsenal
 • Real Madrid
 • Barcelona
 • Atlético Madrid
 • Milan
 • Juventus
 • Internazionale
 • Borussia Dortmund
 • Bayern München
 • PSG

Sangju Sangmu

arrow_forward Đội Hình Của Sangju Sangmu

Huấn Luyện Viên Trưởng
Tae-Wan Kim
Tae-Wan Kim
47 tuổi
Tấn Công
Jin-Ho Choi
Jin-Ho Choi
29 tuổi - Số áo: 29
Dae-Sung Jin
Dae-Sung Jin
29 tuổi - Số áo: 17
Tae-Hee Lee
Tae-Hee Lee
26 tuổi - Số áo: 24
Dong-Woon Sim
Dong-Woon Sim
28 tuổi - Số áo: 7
Su-Young Song
Su-Young Song
27 tuổi - Số áo: 18
Do-Hyung Kim
Do-Hyung Kim
28 tuổi - Số áo: 22
Ju-Tae Yun
Ju-Tae Yun
28 tuổi - Số áo: 19
Byung-Oh Kim
Byung-Oh Kim
29 tuổi - Số áo: 30
Phòng Ngự
Jin-Hwan Kim
Jin-Hwan Kim
29 tuổi - Số áo: 5
Chul Hong
Chul Hong
28 tuổi - Số áo: 33
Young-Bin Kim
Young-Bin Kim
27 tuổi - Số áo: 2
Se-Gye Shin
Se-Gye Shin
28 tuổi - Số áo: 3
Nam-Choon Kim
Nam-Choon Kim
29 tuổi - Số áo: 4
Young-Sun Yun
Young-Sun Yun
30 tuổi - Số áo: 25
Chae-Min Lim
Chae-Min Lim
28 tuổi - Số áo: 26
Dong-Gyu Baek
Dong-Gyu Baek
27 tuổi - Số áo: 27
Tae-Hwan Kim
Tae-Hwan Kim
29 tuổi - Số áo: 11
Kwang-Seon Lee
Kwang-Seon Lee
29 tuổi - Số áo: 20
Young-Hwan Cha
Young-Hwan Cha
28 tuổi - Số áo: 28
Thủ Môn
Sang-Hoon Yoo
Sang-Hoon Yoo
29 tuổi - Số áo: 31
Pil-Soo Choi
Pil-Soo Choi
27 tuổi - Số áo: 21
Tae-Ahn Kwon
Tae-Ahn Kwon
26 tuổi - Số áo: 1
Trung Tuyến
Jong-Won Lee
Jong-Won Lee
29 tuổi - Số áo: 6
Bit-Garam Yoon
Bit-Garam Yoon
28 tuổi - Số áo: 14
Ho-Nam Kim
Ho-Nam Kim
29 tuổi - Số áo: 10
Sang-Hyup Lee
Sang-Hyup Lee
28 tuổi - Số áo: 23
Reum Yeo
Reum Yeo
29 tuổi - Số áo: 8
Chang-Mu Shin
Chang-Mu Shin
26 tuổi - Số áo: 15
Soo-Chul Cho
Soo-Chul Cho
28 tuổi - Số áo: 16
Min-Woo Kim
Min-Woo Kim
28 tuổi - Số áo: 13
Min-Kyu Joo
Min-Kyu Joo
28 tuổi - Số áo: 9
M88 X